Muzeum Króla Jana III w Wilanowie w nowej odsłonie

Zaktualizowano 1 rok temu
collections 4

Zmodernizowane galerie wystawiennicze na piętrze pałacu i poddane konserwacji zabezpieczającej dekoracje galerii ogrodowych, pochodzące z czasów króla Jana II, to m.in. efekty projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, wspófinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem przeprowadzonych prac było zachowanie dziedzictwa kulturowego Muzeum dla obecnych i przyszłych pokoleń.

O projekcie

Projekt „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny wyniósł ponad 4 mln zł, dofinansowanie z UE – prawie 11 mln zł.

Projekt – z punktu widzenia wszystkich dotychczas zrealizowanych przez Muzeum inwestycji – był najważniejszym zadaniem rewaloryzacyjnym od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc od 2004 r. To ogromnie ważne przedsięwzięcie, zarówno z punktu widzenia „odkłamywania” historii rezydencji, jak i jej zabezpieczenia i przygotowania do dalszego rozwoju i szerszego otwarcia się ku publiczności. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż planowane prace zakładały zabezpieczenie i usunięcie zagrożeń (powstałych ostatnio) dla funkcjonowania efektów zrealizowanych uprzednio projektów. Ponadto wszystkie merytoryczne elementy zawarte w składanej aplikacji miały charakter działań interwencyjno-zabezpieczających, których niewykonanie groziło bezpowrotną utratą bezcennej zabytkowych obiektów wchodzących w skład wilanowskiego zespołu pałacowo-ogrodowego.

Zakres projektu

W ramach projektu zrealizowane zostały prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu, modernizacja sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu, konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu, roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii, konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii, a także trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów.

Zaplanowane i przeprowadzone prace wynikały z konieczności zabezpieczenia i zakonserwowania unikalnej na skalę Polski XVII-wiecznej zabytkowej substancji malarskiej i dekoratorskiej, znajdującej się w przestrzeni sufitów w galeriach na parterze pałacu, która w wyniku działania czynnika czasu uległa znacznej destrukcji i wymagała podjęcia natychmiastowych prac interwencyjno-konserwatorskich. Z tych samych powodów pracom konserwatorskim musiały zostać poddane cztery XVIII-wieczne rzeźby parkowe, które w ostatnich latach, w związku ze wzrastającymi w stolicy zanieczyszczeniami metropolitarnymi i atmosferycznymi uległy przyśpieszonej destrukcji. Także dach nad skrzydłem północnym pałacu, poddawany w ostatnich latach częstym interwencjom awaryjnym, wymagał przeprowadzenia kompleksowej i niezwłocznej wymiany. Dodatkowo projekt umożliwił także zabezpieczenie budynku Oranżerii poprzez wykonanie prac remontowych i zabezpieczających z zakresu wykonania izolacji pionowych i poziomych w związku z cyklicznym zalewaniem piwnic tego budynku. Najważniejszy element projektowy dotyczy konieczności odtworzenia historycznego układu architektonicznego przestrzeni galerii ogrodowych na pierwszym piętrze pałacu, które w latach powojennych zostały zniszczone poprzez niehistoryczne działania remontowe. W wyniku tych działań obie galerie utraciły swoje pierwotne architektoniczne kształty na rzecz modernistycznych, a więc nie licujących z barokowymi wnętrzami przestrzeni.

Ostatnim elementem realizacji projektu, była potrzeba kontynuacji rozpoczętego procesu digitalizacji i uzupełnienia muzealnej bazy cyfrowej, służącej ucyfrowieniu, przechowywaniu i zabezpieczeniu (w tym również w ramach dokumentacji 3D) zabytkowych zasobów muzealnych w celu ich dokumentacji, udostępniania oraz zachowania dla przyszłych pokoleń.

O Muzuem

Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie wraz z parkiem wilanowskim i parkiem Morysin, jest od 8 września 1994 r. zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uznany za Pomnik Historii, jako element „Warszawy – historycznego zespołu miasta z traktem królewskim i Wilanowem” czyli historycznego układu urbanistycznego o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej. Pałac w Wilanowie jest jedyną zachowaną w Polsce letnią, barokową rezydencją królewską.

W 2006 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie, jako pierwsza i wówczas jedyna tego typu instytucja w Polsce, stała się członkiem ekskluzywnego stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich w Europie (The Association of European Royal Residences - ARRE).

Całe wilanowskie założenie pałacowo-ogrodowe oraz pałac królewski wraz z łazienką Lubomierskiej zwaną Marconiówką zostało ze względu na unikalną wartość zabytkową i historyczną wpisane również jako dobro kultury narodowej do rejestru zabytków.

Muzeum Wilanowskie jest także pierwszym powstałym w Polsce profesjonalnym muzeum sztuki, otwartym dla publiczności przez ówczesnego właściciela rezydencji – Stanisława Kostkę Potockiego w roku 1805. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jest to jednocześnie drugie pod względem chronologicznym po puławskiej Świątyni Sybilli, powstałe w Polsce muzeum. Stanowi ono świadectwo realizacji oświeceniowego programu edukacji powszechnej w zakresie historii Polski i światowej historii sztuki. Utrzymywane i kształtowane przez Potockich, ich spadkobierców i kontynuatorów, było i jest szkołą patriotyzmu i postaw obywatelskich. Powstało jako przedsięwzięcie prywatne pro publico bono w okresie, kiedy po rozbiorach Polski nie było już warunków dla utworzenia i działalności publicznego muzeum narodowego.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest jedną z najważniejszych i najchętniej odwiedzanych instytucji kultury w naszym kraju. Jest również poprzez osobę swojego twórcy i założyciela – króla Jana III Sobieskiego symbolem potęgi i znaczenia Rzeczypospolitej w Europie i na świecie.

Źródło: MKiDN

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.