Zrewitalizowano obiekty w małopolskich skansenach

Zaktualizowano 1 rok temu
collections 3

Aż 87 zabytków nieruchomych, w tym m.in. dworów, kapliczek, budynków gospodarczych i gminnych czy świątyń, zostało poddanych kompleksowym pracom rewitalizacyjnym, konserwatorskim i zabezpieczającym w ramach projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej była możliwa dzięki ścisłej współpracy ośmiu instytucji kultury z regionu Małopolski.

Partnerem wiodącym projektu było Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, które zaprosiło do współpracy Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce i Małopolski Instytutu Kultury w Krakowie.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe prace rewitalizacyjne, konserwatorskie i zabezpieczające w małopolskich skansenach pod otwartym niebem. Projekt pozwolił na modernizację 87 zabytków nieruchomych, w tym m.in. dworów, kapliczek, budynków gospodarczych i gminnych czy świątyń. Wszystkie obiekty dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a 81 obiektów zabezpieczono przed kradzieżą i zniszczeniem. Ponadto etnografowie i konserwatorzy zabezpieczyli i poddali konserwacji 290 obiektów dziedzictwa niematerialnego, takich jak dawne narzędzia, naczynia, meble, przedmioty sztuki sakralnej, które wykonano z nietrwałych materiałów (np. drewno, papier czy glina) i które wymagały szczególnych działań zabezpieczających.

Ważnym elementem projektu było przygotowanie atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej. W tym celu gruntownej modernizacji poddano dziesięć wystaw stałych oraz opracowano atrakcyjne ścieżki zwiedzania przybliżające miniony świat ludowych wierzeń, historii, stylu życia i pracy. Dzięki realizacji projektu zainteresowani mogą nie tylko skorzystać z profesjonalnie przygotowanej strony internetowej projektu, ale także pobrać na swój telefon aplikację mobilną ułatwiającą zwiedzanie.

Skansenova: 9 małopolskich skansenów w nowej odsłonie:

Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach
W dobczyckim skansenie w ramach projektu Skansenova wykonano prace remontowe i konserwatorskie obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne. Odświeżono wnętrza budynków i wykonano bielenie ścian, a także zagospodarowano i uporządkowano teren w ich otoczeniu. Na zabytkowym domu pogrzebowym wymieniono więźbę dachową i gont. Budynek kuźni także przeszedł konserwację gontu. Nieopodal wybudowano nową wiatę, do której przeniesiono część ekspozycji. Renowację przeszły też kierat i studnia. Na terenie obiektu zainstalowano ochronę przeciwpożarową, zamontowano monitoring i elektroniczny system zabezpieczenia. Obecnie w skansenie jest aranżowana nowa wystawa, a także trwają prace związane z konserwacją muzealiów.

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)
Prace konserwacyjne w skansenie skupiły się wokół zabezpieczenia obiektów. Zostały wymienione gonty na drewnianym dworku i klepisko, zaimpregnowano też gonty na chałupie z Szymbarku i spichlerzu z Rożnowic. Powstało tu również nowe, stylowe, drewniane ogrodzenie. Na chałupach z Gródka, Moszczenicy, Siar i olejarni z Gródka wymieniono strzechy. Wyremontowano również unikatową budowlę – wiatrak z Ropy. Na terenie skansenu odnowiono ścieżki prowadzące do obiektów oraz wykonano niezbędne prace techniczne i elektryczne. Aktualnie trwają prace przy konserwacji ostatnich obiektów m.in.: przy chałupie z Gródka, chałupie z Siar czy oborze ze Stróżnej.

Zagroda Maziarska w Łosiu (Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)
Dzięki realizacji projektu zagroda wzbogaciła się o nowy obiekt: chatę łemkowską z Bartnego, która została zaadaptowana na ośrodek edukacyjny. Zyskano też przestrzeń do aranżowania wystaw. W nowej sali, o powierzchni 70 m2, będą się odbywać zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie
W Sidzinie przeprowadzono gruntowne prace remontowo-konserwatorskie związane przede wszystkim z wymianą, konserwacją i malowaniem dachów oraz zabezpieczeniem ścian w trzech obiektach. Zainstalowano monitoring i systemem alarmowy. W ramach projektu zakupiono też infokiosk i stworzono stanowisko holograficzne. Z kolei ekspozycję poświęconą historii wsi oraz stanowisko obróbki lnu i wełny wzbogacono o wyposażenie multimedialne. Wszystkie zaplanowane prace zostały już zakończone.

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Intensywne działania prowadzone tu przez ostatnie dwa lata zostały zwieńczone sukcesem. Zakończono już prace nad wymianą strzechowych i gontowych pokryć dachowych wraz z konserwacją więźby na dużej części zabytkowych obiektów muzeum (m.in. na okole ze Staniątek, chałupie z Podolsza, domu z Chrzanowa oraz dzwonnicy z Nowej Góry). Przeprowadzono także prace konserwatorskie w zabytkowym, XVII-wiecznym kościele z Ryczowa, który jest najcenniejszym zabytkiem drewnianym na terenie skansenu w Wygiełzowie. Poza remontem dachu i zewnętrznego oszalowania drewnianego, obiekt sakralny zostanie wyposażony w nowoczesny, automatyczny system gaśniczy oraz zyska nowoczesny system nagłaśniający.

Sądecki Park Etnograficzny (Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu)
Realizacja projektu pozwoliła na odtworzenie malowideł w kościele ewangelickim ze Stadeł. W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie 29 obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego. Odnowiono także ogrodzenie. Całą ekspozycję skansenu dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, by mogły komfortowo korzystać z całego obiektu.

Muzeum Dwór w Dołędze (Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
Muzeum w Dołędze dzięki realizacji projektu zyskało nowy obiekt dla zwiedzających – chłopską chatę – przeniesioną z innego miejsca. Odnowiono także zabytkowy spichlerz, który posłuży do działalności warsztatowej skansenu. Przeprowadzono również gruntowne prace remontowe w samym budynku dworu.

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu (Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
W przepięknym, kolorowym Zalipiu przeprowadzono kompleksowe prace związane z restauracją i konserwację wszystkich budynków zabytkowej Zagrody Felicji Curyłowej. W jej skład wchodzą: budynek mieszkalny, obora, stodoła, bróg i studnia oraz chata biedniacka. W ramach projektu wzbogacono także ofertę skansenu. Na teren skansenu przeniesiono dom malarki Stefanii Łączyńskiej oraz zakupiono wyposażenie niezbędne do urządzenia obiektu.

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Na terenie skansenu trwają aktualnie prace związane z wymianą 18 pokryć dachowych – gontowych i słomiano-gontowych, a także zabezpieczeniem ściany budynków przed szkodnikami i czynnikami atmosferycznymi. W ramach projektu powstało tu ogrodzenie, częściowo nawiązujące do pierwotnego kształtu, łączące elementy drewniane i kamienne, pokryte gontem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa eksponatów obiekt objęto monitoringiem. Zakończyły się też prace nad odbudową relokowanej, dwubudynkowej zagrody Pawlaczek z Jabłonki, która wraz z wyposażeniem stała się częścią stałej ekspozycji muzeum.

Źródło: gov.pl / malopolska.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.