Czy zamek w Tenczynie będzie dalej remontowany?

Zaktualizowano 1 rok temu

W Ministerstwie Środowiska toczy się procedura przejęcia Tenczyna przez rodzinę Potockich, Gmina Krzeszowice nadal prowadzi jednak negocjacje mające na celu ustalenie dalszego sposobu użytkowania zamku. W tygodniku "Przełom" ukazał się komentarz Pani Jolanty Tryczyńskiej-Celarek która wyjaśnia możliwe scenariusze zagospodarowania ruin pozwalające na kontynuację prac zabezpieczających.

Liczymy na skuteczne działania urzędników zarówno na poziomie Gminy Krzeszowice jak i Ministerstwa Œśrodowiska gwarantujące dalsze prowadzenie prac remontowych. Opieszałośœć i brak skutecznoœści działań urzędników może bowiem ponownie skierować Tenczyn na drogę zniszczenia.Trudno wyobrazić sobie aby urzędnicy zarówno gminni jak i ministerialni dopuśœcili do takiej sytuacji.

W zeszłym roku spadkobiercy Adama Potockiego przesłali do Ministerstwa Środowiska wniosek o unieważnienie decyzji, na mocy której zamek Tenczyn w Rudnie pozostaje w zarządzie gminy Krzeszowice. Jeśli samorząd utraci tytuł prawny do dysponowania zabytkiem, nie dostanie pieniędzy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolejny etap zabezpieczania ruin. Co się dzieje w tej sprawie, pytamy Jolantę Tryczyńską-Celarek, pełnomocniczkę burmistrza ds. majątku Potockich.
- Minister środowiska wszczął postępowanie, natomiast nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Najprawdopodobniej decyzja, na podstawie której gmina Krzeszowice użytkuje zamek w Rudnie, zostanie unieważniona, więc nieruchomość wróci do Skarbu Państwa. Wtedy spadkobiercy Adama Potockiego będą mogli domagać się zwrotu. Niewykluczone, że bezpośrednio od Skarbu Państwa, czyli pomijając gminę.

Może być jednak tak, że jeśli w miarę szybko zapadłaby decyzja w Ministerstwie Środowiska, a nam jednocześnie udałoby się porozumieć z państwem Potockich i Bnińskich odnośnie wzięcia zamku w posiadanie zależne - to może być umowa użyczenia albo dzierżawy - wtedy, mając nadal tytuł prawny, moglibyśmy podpisać umowę z ministerstwem kultury na dalsze finansowanie robót na zamku. Ten temat był m.in. przedmiotem ostatniej rozmowy ze spadkobiercami majątku Potockich. Burmistrz Czesław Bartl proponuje, żeby gmina dalej była organizatorem prac zabezpieczających w Rudnie. Zamek Tenczyn to obecnie jeden z ważniejszych punktów naszych rozmów. Żeby jednak posunąć się o krok dalej, musimy posiadać decyzję ministra środowiska.

Źróło: ratujtenczyn.org.pl / (ŁD)

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.