Burmistrz waha się czy wziąć pieniądze na ratowanie Zamku Tenczyn!

Zaktualizowano 1 rok temu

Pomimo przyznania Tenczynowi dotacji w wysokości 800 tys. PLN. na kolejny etap prac zabezpieczających krzeszowicki samorząd waha się czy przyjąć pieniądze. Jak to możliwe że istnieje groźba odmowy przyjęcia dotacji na ratowanie zabytku o szczególnej wartości dla polskiej historii i kultury w sytuacji gdy jest on zagrożony katastrofą budowlaną. Czy odmowa przyjęcia dotacji nie jest złamaniem art. 110 Ustawy o ochronie zabytków?
Przyglądając się zaistniałej sytuacji trudno oprzeć się wrażeniu że Tenczyn po raz kolejny pada ofiarą dezorganizacji i chaosu administracyjnego który rozpoczyna się na poziomie gminy a kończy na poziomie ministerialnym. Oto bowiem Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Krzeszowice wywalczył dotację której Burmistrz tej samej gminy boi się przyjąć. Ministerstwo Kultury daje pieniądze na zabytek lecz niejasne jest kto ma reprezentować Skarb Państwa w sprawach tego zabytku dotyczących.

Z punktu widzenia obywatela obraz całej sytuacji jest dramatyczny i świadczy o dezorganizacji jaka panuje w strukturach administracji lokalnej i centralnej. Po raz kolejny traci całe Społeczeństwo które bezsilnie musi przyglądać się niskich lotów przedstawieniu oraz ruinom Tenczyna będącym jego owocem.
W piątek późnym popołudniem (31 stycznia 2014 r.) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego została opublikowana lista projektów, którym przyznano dofinansowanie na zadania z zakresu ochrony zabytków. W konkursie z całego kraju złożono łącznie ponad 1200 wniosków aplikacyjnych. Już po raz piąty Gmina Krzeszowice przygotowała wysoko oceniony projekt(lista rankingowa w załączeniu s. 5/86). Projekt pn. Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap V, otrzymał na rok 2014 dotację w wysokości 800.000,00 zł. Pan Łukasz Wróblewski - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach po raz kolejny odniósł sukces w staraniach o dotację na ratowanie zabytku.

Ponadto z pisma jakie stowarzyszenie Ratuj Tenczyn otrzymało z Ministerstwa Środowiska wynika że Minister odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 października 1996 r. znak: DL.o-40-40/96 na podstawie której Gmina Krzeszowice otrzymała Tenczyn w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie.

Tak więc Gmina Krzeszowice nadal pozostaje gospodarzem Tenczyna i jest odpowiedzialna za jego stan i utrzymanie do czasu ewentualnego przejęcia obiektu przez spadkobierców Adama Potockiego. Droga odwoławcza jest jednak dość długa i zapewne zajmie wiele czasu.
Tymczasem jak wynika z ustaleń dziennikarzy tygodnika "Przełom" urzędnicy Gminy Krzeszowice po raz kolejny wahają się czy przyjać dotację. Okazuje się że z punktu widzenia Samorządu mniej ryzykowne jest pozbawienie zabytku dotacji i pozostawienie go na pewne zniszczenie niż przyjęcie już przyznanych pieniędzy.

Źródło: ratujtenczyn.org.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.