Schrony i tunele Baterii Vineta w Świnoujściu przestały być tajne

Zaktualizowano 1 rok temu

Pod­ziem­ne Mia­sto na wy­spie Wolin to nowa atrak­cja Świ­no­uj­ścia - od 1 maja otwar­ta dla tu­ry­stów. Ści­śle tajne, pod­ziem­ne sta­no­wi­sko do­wo­dze­nia two­rzy pięć wiel­kich schro­nów po­łą­czo­nych ki­lo­me­trem ko­ry­ta­rzy. W cza­sie II wojny świa­to­wej były tu po­tęż­ne dzia­ła, które chro­nio­ne set­ka­mi ton żel­be­to­nu, miały bro­nić bazy Krieg­sma­ri­ne, a po woj­nie pol­scy ge­ne­ra­ło­wie mieli stąd do­wo­dzić lą­do­wa­niem jed­no­stek Lu­do­we­go Woj­ska Pol­skie­go w Skan­dy­na­wii. Pod­ziem­ne Mia­sto, zwane w no­men­kla­tu­rze woj­sko­wej 10/151, prze­sta­ło być ści­śle tajne do­pie­ro w ubie­głym roku.

Historia Podziemnego Miasta rozpoczyna się w latach 30. ubiegłego wieku. By skutecznie bronić morskiej bazy Kriegsmarine, niemieckie dowództwo postanowiło wybudować baterię artylerii nabrzeżnej, która miała być wyposażona w działa 15 cm. Budowę rozpoczęto w 1936 r. Wybudowano 7 potężnych żelbetonowych schronów, kilkanaście baraków, kilka kilometrów dróg i całą niezbędną infrastrukturę techniczną.

Od 1941 roku Bateria Vineta była obiektem, w którym szkolili się artylerzyści lądowi Kriegsmarine. W marcu 1945 roku bateria wspierała ogniem oddziały niemieckie broniące przesmyku Dziwnów-Dziwnówek. Obiekty opuszczono w kwietniu 1945 roku po wysadzeniu zamków armat.
W latach 50. XX wieku postanowiono baterię przekształcić w zapasowe stanowisko dowodzenia dla najwyższych władz wojskowych polskiej armii. Do pierwszej dużej modernizacji doszło najprawdopodobniej około 1955 roku. Największa przebudowa miała miejsce w 1965 roku.
- Beton laliśmy trzy tygodnie, 24 godziny na dobę! Całego placu budowy pilnowały dwie kompanie wojska. Podziemne korytarze budowali tylko żołnierze skoszarowani w lesie - opowiada Jacek Lipsza, który w 1965 roku uczestniczył w przebudowie poniemieckich fortyfikacji.
Cały teren siłami kompanii budowlanej Marynarki Wojennej ufortyfikowano: wybudowano stanowiska artylerii przeciwlotniczej, baterię moździerzy, stanowiska dla ckm i dwa ukrycia dla czołgów T-34.

Wszystkie pomieszczenia Baterii Vineta wyremontowano wykorzystując pozostawione przez Sowietów niemieckie wyposażenia i przygotowano do nowych funkcji - stanowiska dowodzenia obrony przeciwdesantowej zachodniego wybrzeża. Wszystkie schrony połączono kilometrem podziemnych tuneli. Zmodernizowano także wyposażenie schronów lokując w nich kolejno: centralę telefoniczną, radiowe centrum odbiorcze, kasyno, obiekt obrony przeciwchemicznej. Powstało w pełni autonomiczne "podziemne miasto". Kompleks miał służyć jak Zapasowe SD Dowódcy Frontu Polskiego Nadmorskiego).

- Z podziemnych sal miano dowodzić lądowaniem jednostek LWP w Skandynawii. Atak miało poprzedzić uderzenie jądrowe - opowiada Dariusz Krzywda, z Podziemnego Miasta. - Stąd miała rozpocząć się atomowa zagłada.

Atak miał być koordynowany ze schronu dowodzenia - najcenniejszego obiektu i serca kompleksu. Znajduje się tu wypełniona mapami sala operacyjna, a żeby się do niej dostać trzeba pokonać pięć sztuk drzwi - te ostatnie ważą tonę. W schronie znajduje się także tzw. "bańka", czyli kabina zabezpieczająca przed podsłuchem, i "salonka" z osobną łazienką, czyli pokój dowódcy.
Podziemne Miasto z czasem zmieniało swoje przeznaczenie. W latach 80. XX wieku stał się Zapasowym Stanowiskiem Dowodzenia Dowódcy Marynarki Wojennej, a później SD Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

O tajnym stanowisku dowodzenia wiedzieli tylko nieliczni - głównie najwyżsi rangą oficerowie. Była to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic okresu "zimnej wojny". Umocnienia wizytował i kierował z nich ćwiczeniami m.in. generał Wojciech Jaruzelski w 1980 roku. Ostatnimi ćwiczeniami, w których kompleks uczestniczył, były manewry "Pirania" w 1995 roku.

Zwiedzanie kompleksu trwa około 90 minut. Wejście na teren odbywa się tylko z przewodnikiem. Ilość osób, które mogą jednorazowo wejść do podziemi jest ograniczona (rezerwacje telefonicznie: 725556819 lub email: kontakt@podziemne-miasto.pl). Bilety do Podziemnego Miasta kosztują 15 zł / ulgowy 10 zł. Wszystkie informacje na stronie www.podziemne-miasto.pl

Gospodarzem obiektu jest Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Strona WWW: podziemne-miasto.pl

Źródło: onet.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.