Kolejny wniosek o udzielenie dotacji na zabezpieczenie Tenczyna

Zaktualizowano 1 rok temu

Z przyjemnością informujemy że Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn - etap VI.

Celem zadania jest ochrona, zachowanie i upowszechnianie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytku. Zdaniem wnioskodawcy realizacja celu przyczyni się do właściwego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego oraz do ochrony tożsamości regionalnej mieszkańców Małopolski. Udostępnienie Tenczyna przyczyni się do utrzymania jego turystycznego charakteru utrwalając w ten sposób wiedzę o historii i tożsamości kulturowej.

W uzasadnieniu złożonego wniosku Gmina Krzeszowice ponownie podkreśla że Ruiny zamku stanowią masowo odwiedzaną atrakcję turystyczną. Zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu zwiedzających. Obecnie obiekt jest wyłączony z użytkowania, gdyż grozi katastrofą budowlaną.
Po przeprowadzeniu niezbędnych prac, ruiny będą ogólnie dostępne.

Zakres prac obejmuje:

I. Basteja wjazdowa - krenelaż:

 1. częściowa rekonstrukcja krenelaża, który będzie stanowił formę balustrady umożliwiającej udostępnienie chodnika straży na koronie muru, b) poszerzenie ceglanego łuku nadproża nad otworem bramy głównej

II. Baszta Grunwaldzka wzmocnienie ściany nr 44 oraz obwodowo całej baszty, reperacja attyki bez rekonstrukcji:

 1. wypełnienie pęknięć i szczelin zaprawą cementowo trasową,
 2. kotwienie attyki kotwami nierdzewnymi osadzonymi iniekcyjnie,
 3. naprawa okien w ścianie nr 43 i 45 powyżej odsadzki,
 4. wykonanie ceglanego łuku rozporowego,
 5. wykonanie wieńca żelbetowego wzmacniającego obwodowo wszystkie ściany baszty na poziomie odsadzki attyki.

III. Wschodnie skrzydło mieszkalne budynek południowy:

 1. remont zewnętrznych schodów (schody wykonane w XX w. obecnie częściowo zawalone, bardzo niebezpieczne) umożliwiających komunikację na poziom 2 i 3 kondygnacji,
 2. przemurowanie i reperacja murów,
 3. wypełnienie pęknięć i szczelin zaprawą cementowo trasową,
 4. kotwienie przemurowanych i nadmurowanych ścian kotwami nierdzewnymi osadzonymi iniekcyjnie
 5. wymurowanie wyrw, uzupełnienie korony murów, zabezpieczenie przeciwwodne korony murów,
 6. wymurowanie nowych brakujących nadproży, poduczy i obramowań okien oraz uzupełnienie istniejących w celu wzmocnienia konstrukcyjnego,
 7. naprawa i spoinowanie oczyszczonych murów,
 8. zabezpieczyć sklepienie pomieszczeń nr 16 i 17 na parterze przed przenikaniem wody z tarasu poprzez: usunięcie ziemi i gruzu ze sklepienia, usunięcie zasypów pach z gruzu, odczyszczenie sklepienia, uzupełnienie wyrw, ubytków w sklepieniu, wykonanie iniekcji wątków oraz wzmocnienie kamiennych wątków, uzupełnienie pach keramzytem oraz wyrównanie całej powierzchni warstwą keramzytu, wykonanie podkładu wyrównującego o gr. 5 cm, malowanie środkiem przeciwwilgociowym np. abizol, ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wykonanie płyty o gr.10 cm, wykonanie odprowadzenia wód opadowych w kierunku wschodnim, wzmocnienie i uzupełnienie sklepienia poprzez uzupełnienie ubytków i wyrw, spoinowanie, iniekcję.

IV. Wschodnie skrzydło mieszkalne budynek północny:

 1. przemurowanie i reperacja murów,
 2. wypełnienie pęknięć i szczelin zaprawą cementowo trasową,
 3. kotwienie przemurowanych i nadmurowanych ścian kotwami nierdzewnymi osadzonymi iniekcyjnie,
 4. wymurowanie wyrw, uzupełnienie korony murów, zabezpieczenie przeciwwodne korony murów,
 5. wymurowanie nowych brakujących nadproży, poduczy i obramowań okien oraz uzupełnienie istniejących w celu wzmocnienia konstrukcyjnego,
 6. naprawa i spoinowanie oczyszczonych murów,
 7. zabezpieczenie sklepienie pomieszczeń nr 18 i 19 na parterze przed przenikaniem wody z tarasu poprzez: usunięcie ziemi i gruzu ze sklepienia, usunięcie zasypów pach z gruzu, odczyszczenie sklepienia, uzupełnienie wyrw, ubytków w sklepieniu, wykonanie iniekcji wątków oraz wzmocnienie kamiennych wątków, uzupełnienie pach keramzytem oraz wyrównanie całej powierzchni warstwą keramzytu, wykonanie podkładu wyrównującego o gr. 5 cm, malowanie środkiem przeciwwilgociowym np. abizol, ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wykonanie płyty o gr.10 cm, wykonanieodprowadzenia wód opadowych w kierunku wschodnim, wzmocnienie i uzupełnienie sklepienia poprzez uzupełnienie ubytków i wyrw, spoinowanie, iniekcję.

Złożony projekt jest bardzo ambitny, planowane prace zabezpieczające obejmują rozległe obszary ruiny. Obejmują one również najbardziej zagrożoną obecnie część Tenczyna - skrzydło mieszkalne. Wykonanie wszystkich założonych prac stanowiłoby bardzo duży postęp w ratowaniu zabytku i przybliżyłoby długo oczekiwane otwarcie zamku dla zwiedzających.

Źródło: ratujtenczyn,org.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.