Zakon Krzyżacki - Konferencja

Zaktualizowano 1 rok temu

W imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Academia Baltica oraz Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego "Zamek Ryn" zaproszamy na I Międzynarodową Konferencję: Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r. na Zamku w Rynie.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie, które organizatorzy mają nadzieję uczynić cyklicznym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest ukazanie przeszłości w nowej perspektywie, bez nacisku na dzieje polityczne, a ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturowego. Intencją organizatorów jest także docenienie znaczenia edukacji historycznej w procesie kształtowania świadomości młodych pokoleń oraz stworzenie nowego forum wymiany myśli skupiających się wokół ukazania przeszłości w nowej perspektywie, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturowego i społecznego Zakonu Krzyżackiego oraz popularyzacji wiedzy o rzeczywistej roli jaką odegrał Zakon Krzyżacki poprzez swoją działalność.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych rozważań naukowych koncentrujących się wokół następujących obszarów tematycznych:

 • historiografia i archiwa,
 • rola gospodarcza,
 • życie duchowe, religijne Zakonu Krzyżackiego,
 • kultura Zakonu, literatura, muzyka, dyplomacja,
 • życie codzienne, kuchnia, stroje, szpitalnictwo,
 • architektura, sposoby budowania zamków,
 • wojskowość,
 • ikonografia i kartografia na przestrzeni dziejów,
 • świadomość historyczna na przestrzeni dziejów,
 • edukacja szkolna i pozaszkolna,
 • bractwa rycerskie i archeologia doświadczalna,
 • dziedzictwo Zakonu Krzyżackiego w Inflantach i na Litwie,
 • Zakon Joannitów i Kawalerów Maltańskich w perspektywie porównawczej z Zakonem Krzyżackim.

W ramach konferencji proponuje się również sesję otwartą ("Hyde Park"), w której każdy będzie mógł przedstawić w kilkuminutowym wystąpieniu własne pomysły, odkrycia i przemyślenia na temat roli Zakonu i jego dziedzictwa we współczesnym świecie. Nieprzypadkowo Komitet Organizacyjny wybrał na miejsce obrad zamek w Rynie będący żywym dziedzictwem Zakonu Krzyżackiego na dawnych ziemiach pruskich.
Honorowy patronat nad Konferencją objęli:

 • Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego dr Bruno Platter,
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.


Organizatorzy Konferencji:

 • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - prof. dr hab. Ryszard Górecki,
 • Prezes Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego "Zamek Ryn" Sp. Z.o.o. - Andrzej Dowgiałło,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Ryn - Józef Karpiński.


Partner w Niemczech:

 • Academia Baltica w Lubece - dr Christian Pletzing


Źródło: zamekryn.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.