śląskie Bielsko-Biała Bielsko-Biała Ruiny budynku wagi miejskiej w Bielsku-Białej

Ruiny budynku wagi miejskiej w Bielsku-Białej

Zaktualizowano 2 lata temu
Data powstania obiektu: XVII w.

Opis

Ruiny budynku wagi miejskiej w Bielsku-Białej z XVII wieku.

Historia

Tradycje handlowe Bielska sięgają XII wieku, kiedy jako osada targowa leżąca na szlaku handlowym prowadzącym z Rusi przez Kraków na Morawy (nazwanym później solnym) przyciągała kupców z wielu krajów. Późniejsza historia przypisała miastu rolę granicznego, co korzystnie wpływało na rozwój handlu i przemysłu na tym terenie. Organizowano cieszące się uznaniem kupców przyjeżdżających z różnych stron targi i jarmarki.

Na przełomie XVII i XVIII wieku Bielsko staje się najpotężniejszym ośrodkiem rzemieślniczym Śląska Cieszyńskiego. W szybkim tempie rozwija się sukiennictwo. Lokalni rzemieślnicy uzyskują przywilej handlu swoimi wyrobami w Rzeczypospolitej, a w 1686r. przywilej wolnego składu, co otwiera rynki zbytu i wpływa na rozwój miasta, przemysłu i handlu. Powstają pierwsze manufaktury, a z nimi cała infrastruktura niezbędna do produkcji bielskiego sukna.

W 1744r. Maria Teresa Habsburg specjalnym dekretem ustanawia comiesięczne targi oraz 4 jarmarki do handlu przywożonym tu bydłem. Przez Bielsko, przez Wzgórze Miejskie (obecna ul.Cieszyńska) wiedzie jedyna droga handlowa łącząca Wiedeń z Rzecząpospolitą. Stanowi ona ważny trakt komunikacyjny, na którym kursuje poczta konna i stałe połączenie dyliżansowe ze Lwowem i stolicą monarchii. Bielsko urasta do miasta strategicznego, a w 1754r. nawet Księstwa Bielskiego.

Śladów „handlowej świetności” miasta doświadczamy na każdym kroku. Pozostały po niej piękne kamienice dawnych właścicieli interesów handlowych t.j. barokowa Kamienica Kałuży, wąskie brukowane uliczki, główny plac targowy – plac Starego Miasta. Podczas prowadzonych prac archeologicznych na dawnym Wzgórzu Miejskim, dokonano interesującego odkrycia. Pod powierzchnią placu Starego Miasta pracującym archeologom ukazały się fragmenty ruin wzniesionego w XVII wieku budynku wagi miejskiej oraz mieszkania obsługującego ją „ważnika”.

Zabudowania uległy zniszczeniu w II połowie XVIII wieku ponieważ Samuel Joanny, wykonując w 1801r. zachowany do dziś dzień drzeworyt – panoramę miasta - nie ujął już w nim „wagi miejskiej”. Odkrycie uznano za kolejne świadectwo świetności dawnego bielskiego handlu i po odrestaurowaniu i zabezpieczeniu ruin pancernymi płytami szklanymi udostępniono dla zwiedzających starówkę jako ekspozycję archeologiczną.

Źródło: polskaniezwykla.pl

Dane adresowe Ruiny budynku wagi miejskiej w Bielsku-Białej Rynek 43-300 Bielsko-Biała N49º49'16.021", E19º2'32.46"
Cechy i udogodnienia
Ruina/pozostałości
Ogólnodostępny

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.