Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

Data powstania obiektu: XX w.
GOK w Porąbce funkcjonuje poprzez sieć swoich placówek mieszczących się w Porąbce, Bujakowie, Czańcu i Kobiernicach. W każdej z nich działają świetlice środowisko-integracyjne, organizowane są stałe zajęcia i imprezy gminne.

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Porąbka. Zgodnie ze statutem, jego celem statutowym jest tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie, zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych, jak również tworzenie i wzmacnianie więzi środowiskowych, których treścią są wartości kulturowe. W związku z powyższym działalności Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje:

  1. edukację kulturalną, artystyczną i oświatową;
  2. tworzenie, gromadzenie, udostępnianie, rozpowszechnianie i dokumentowanie dóbr kultury;
  3. tworzenie warunków dla: rozwoju talentów i ich popularyzacji, rozwoju różnorodnych form twórczości artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła artystycznego i miłośnictwa sztuki;
  4. obieg i wymianę dóbr kultury oraz informację kulturalną;
  5. przedsięwzięcia opiekuńczo-wychowawcze.

Gminny Ośrodek Kultury podejmuje działania, których celem jest: rozwój wrażliwości i zdolności; zdobywanie wiedzy; kontakty ze sztuką i twórcami kultury; rozrywka i rekreacja; integracja ludzi poprzez humanistyczne wartości; mecenat i sponsorowanie dóbr i twórców kultury oraz informacja kulturalna.

Swoje statutowe cele i zadania Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce realizuje poprzez sieć placówek filialnych, do których należą: Wiejski Dom Kultury w Bujakowie, Wiejski Dom Kultury w Czańcu, Wiejski Dom Kultury w Kobiernicach oraz Wiejski Dom Kultury w Porąbce, stanowiący jednocześnie siedzibę główną GOK. W każdym z nich działają świetlice środowiskowo-integracyjne pełniące między innymi rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odbywają się w nich stałe zajęcia o różnym charakterze, m.in. plastyczne i bibułkarskie (Czaniec, Bujaków, Kobiernice), makrama, ceramika (Czaniec), zajęcia komputerowe, zajęcia teatralne, nauka gry na różnych instrumentach i zajęcia sportowe i rekreacyjne. W WDK w Porąbce wspierany jest również rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów: dziecięcego zespołu regionalnego „Porąbczanie”, chóru „Zasolnica”, Kapeli Tyrolskiej i orkiestry dętej. W Porąbce działa także Klub Modelarski. Działają tutaj również Gminne Koło Pszczelarzy oraz liczące obecnie ok. 50 członkiń Koło Gospodyń Wiejskich. Jego tradycje sięgają 1934 r., kiedy zostało powołane do życia. Działalność koła jest bardzo różnorodna. Przede wszystkim polega ona na współpracy z innymi organizacjami działającymi w gminie Porąbka oraz przekazywaniu tradycji i obyczajów młodszym pokoleniom. Organizowane są spotkania i zabawy z okazji „Dnia dziecka”, „Święconego jajka”, z okazji Świąt Wielkanocnych czy tradycyjnego „Opłatka” w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Działalność GOK-u obejmuje ponadto: zajęcia instruktorskie, imprezy cykliczne i okolicznościowe, imprezy plenerowe, festyny, imprezy współorganizowane ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, tj. szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami, zawody, turnieje, wystawy, konkursy oraz redakcję gazetki gminnej.

Do najważniejszych imprez organizowanych przez GOK zaliczyć należy: festyny rodzinne „Dni Porąbki”, „Dni Czańca”, Dożynki Gminne oraz Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży „Zachowaj trzeźwy umysł”, a także akcje „Lato i zima w mieście”.

Na koniec warto dodać, iż w ramach swojej działalności GOK wynajmuje sale w Wiejskich Domach Kultury w Czańcu, Kobiernicach i Porąbce z przeznaczeniem na imprezy prywatne, pokazy, występy artystyczne, etc.

Źródło: peuk.fiiz.pl

Zaktualizowano 5 lat temu

Dane teleadresowe

Rynek 22
43-353 Porąbka
Tel.: (33) 810 60 55
Fax: (33) 810 60 55
place
49.820134, 19.217689Skopiowano do schowka
N49º49'12.482", E19º13'3.68"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Parking
Miejsce/obiekt w pobliżu którego istnieje możliwość płatnego lub bezpłatnego zaparkowania samochodu.
Na deszcz
Miejsce/obiekt, który charakteryzuje się możliwością zwiedzania niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.
Ogólnodostępny
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich w określonych dniach i godzinach. (np. instytucja publiczna lub kościół czynne w określonych godzinach).

Inne w kategorii: Rozrywka i kultura To najbliższe atrakcje w tej samej kategorii.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.