Regulamin

Zaktualizowano 8 dni temu

Regulamin serwisu Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka

Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-11

 

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka.

 

II. Definicje

Odtur.pl - Odkrywcza Turystyka / Serwis - serwis turystyczny umożliwiający wyszukiwanie atrakcji turystycznych.

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, artykuły, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Profil - miejsce w Internecie dostępne pod adresem www.odtur.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji wpisanych przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Odtur.pl. Login nie może zawierać znaków sugerujących dane kontaktowe.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat artykułu zamieszczonego w serwisie Odtur.pl wystawiony poprzez Użytkownika Serwisu.

Ban - blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.


III. Zasady ogólne:

 1. Użytkownik ma możliwość :
  1. zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
 2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  2. obrażanie innych osób,
  3. promowania innych stron internetowych,
  4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  6. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
  7. zamieszczenie treści, do których nie posiada praw autorskich lub stosownych pozwoleń na publikowanie i dysponowanie,
  8. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Odtur.pl; wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów zamieszczanych w Serwisie, a w szczególności do treści, zdjęć i filmów.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
 5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na użytkowanie Serwisu.
 6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu, Administrator Serwisu może zablokować na stałe konto Użytkownika.
 7. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
 8. Administrator Odtur.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

 

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: http://www.odtur.pl.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 5. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 7. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

 

V. Konto

 1. Zabrania się przekazywania hasła do Konta osobom trzecim.
 2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją Serwisu. Administrator Serwisu w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 4. Konto Użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 2 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
 5. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta, z którego będzie korzystać kilka osób.
 6. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 7. Administrator Serwisu ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

 

VI. Artykuły, zdjęcia i filmy

 1. Publikując artykuł/zdjęcie/film w Serwisie Użytkownik oświadcza, iż:
  • posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
  • artykuł/zdjęcie/film nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
 2. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail, po każdorazowym odrzuceniu artykułu/zdjęcia/filmu poprzez Moderatora Serwisu.
 4. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować artykuł/zdjęcie/film wstawione przez Użytkownika.
 5. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie artykułów/zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

VIII. Inne usługi i opłaty

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i przeglądanie zdjęć, głosowanie oraz komentowanie artykułów innych Użytkowników jest bezpłatne.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@odtur.pl

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

 

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.