śląskie bielski Biery Rezerwat przyrody "Dolina Łańskiego Potoku"

Rezerwat przyrody "Dolina Łańskiego Potoku"

Zaktualizowano 10 miesięcy temu

Dolina Łańskiego Potoku – leśny rezerwat przyrody w Grodźcu w gminie Jasienica w województwie śląskim. Został utworzony rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. nr 164, poz. 1187). Zajmuje powierzchnię 47,07 ha (akt powołujący podawał 46,89 ha). Rezerwat podlega ochronie... ...

Data powstania obiektu: 23 grudnia 1998 r.

Opis

Dolina Łańskiego Potoku – leśny rezerwat przyrody w Grodźcu w gminie Jasienica w województwie śląskim. Został utworzony rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. nr 164, poz. 1187).

Zajmuje powierzchnię 47,07 ha (akt powołujący podawał 46,89 ha). Rezerwat podlega ochronie ścisłej (7,05 ha) i czynnej (40,02 ha).

Rezerwat obejmuje dolinę Łańskiego Potoku na Pogórzu Śląskim, tuż u północnych podnóży Beskidu Ślaskiego. Ochronie podlegają w nim leśne zbiorowiska łęgowe:

  • podgórski łęg jesionowy
  • nadrzeczna olszyna górska

z licznymi, obfitymi stanowiskami ciemiężycy zielonej oraz miejscami rozrodu wielu gatunków gadów i płazów. Godnym uwagi jest występowanie bociana czarnego.

Łański Potok bierze swój początek na północnych zboczach Zebrzydki (575 m n.p.m.) i Łazka (713 m), położonych w masywie Błatniej w Beskidzie Śląskim. Potok opuszczając tereny górskie wpływa w pofałdowany teren Pogórza Śląskiego. Rezerwat utworzono na terenach leśnych po obu stronach potoku, w rejonie miejscowości Grodziec i Świętoszówka. Ochroną objęto przede wszystkim charakterystyczne zbiorowiska łęgowe.

Łański Potok jest leśnym rezerwatem częściowym, utworzonym na terenie gminy Jasienica. Powstał w 1998 r. i objął powierzchnię nieco ponad 47 ha. Obszar jest częścią ekosystemu leśnego Pogórza Śląskiego. Teren rezerwatu jest podzielony na dwa obręby: ochrony czynnej stabilizującej oraz ochrony czynnej kreatywnej. Prowadzi się tu prace zmierzające do przywrócenia bardziej naturalnego charakteru tutejszych lasów. Na terenie objętym ochroną znajdują się dwa zbiorowiska leśne, należące zarazem do zbiorowisk łęgowych. Są to podgórski łęg jesionowy oraz nadrzeczna olszyna górska. Podgórski łęg jesionowy należy do lasów wilgotnych. Jest związany z ciekami wodnymi, a także kompleksami źródliskowymi. To zbiorowisko leśne wykształciło się na wyżynach i w górach, głównie w dolinach mniejszych rzek. Gatunkiem dominującym tu jest jesion wyniosły, natomiast domieszkę stanowią olsza szara i czarna, jawor oraz, w mniejszej ilości, inne gatunki drzew. Nadrzeczna olszyna górska to zbiorowisko należące do lasów wilgotnych, wykształcone na terenach górskich, na obszarach osadów naniesionych przez rzeki (tzw. aluwiów rzecznych). Głównym gatunkiem drzew jest tu olsza szara. Na terenie rezerwatu znajduje się również łąka wilgotna, będąca cennym obiektem dydaktycznym, z uwagi na zachodzące na niej naturalne procesy związane z sukcesją leśną. Rezerwat Dolina Łańskiego Potoku charakteryzuje się stanowiskami chronionej rośliny, ciemięrzycy zielonej. W świecie fauny godne odnotowania jest występowanie bociana czarnego. Tutejsze środowisko sprzyja także występowaniu gadów i płazów, znajdujących tu dogodne miejsca rozrodu.

Źródło: wikipedia.pl / slaskie.travel

Dane adresowe Rezerwat przyrody "Dolina Łańskiego Potoku" Leśna 43-386 Biery N49º47'22.391", E18º53'19.81"
Cechy i udogodnienia
Ogólnodostępny

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.