Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

GOK w Milówce, jako gminna instytucja kultury, zajmuje się przede wszystkim promowaniem i kultywowaniem bogatej przeszłości kulturalnej gminy, której cechą charakterystyczną jest folklor góralski. Placówka organizuje w związku z tym wiele imprez.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Milówka. Zgodnie ze statutem, do zakresu jego działalności należy:

 • edukacja kulturalna społeczności gminy;
 • gromadzenie, tworzenie i dokumentowanie dóbr kultury;
 • udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury;
 • ochrona dorobku kulturalnego;
 • tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

GOK wykonuje następujące zadania:

 • prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej, a w tym zakresie:
  • gospodarowanie obiektami i lokalami biblioteki oraz jej filii;
  • gospodarowanie księgozbiorami zgodnie z ustawą o bibliotekach, powiększanie księgozbiorów oraz ich aktualizacja;
  • udostępnianie księgozbiorów czytelnikom na zasadach określonych w regulaminie biblioteki;
  • propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie pokazów, wystaw, konkursów, spotkań z twórcami, etc.
 • prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem kina „Tęcza” w Milówce, a w tym zakresie zwłaszcza: gospodarowanie obiektem kina, ustalenie repertuaru, organizacja i przeprowadzanie projekcji oraz organizowanie występów zespołów artystycznych;
 • prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością Zespołu Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki w Milówce oraz Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Szarotki” z siedzibą w Kamesznicy;
 • prowadzenie wszystkich spraw obejmujących funkcjonowanie izby regionalnej „Stara Chałupa”, w tym organizowanie wystaw pokazów dzieł sztuki regionalnej.

Ponadto GOK realizuje zadania własne Gminy Milówka w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in. popularyzuje walory rekreacji ruchowej, organizuje zawody, zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne.

Działalność GOK jest niezwykle istotna, przede wszystkim z uwagi na bardzo bogatą przeszłość kulturalną Milówki, która związana jest z jej położeniem i przynależnością do regionu charakteryzującego się góralskim folklorem. Jego przejawy związane były z pracą na roli, hodowlą, życiem towarzyskim i rodzinnym, a ich materialnym dziedzictwem są zwyczaje, które niegdyś towarzyszyły każdej czynności rolniczej, świętom rodzinnym i kościelnym. Wyrosły one jeszcze z obrzędów prasłowiańskich i świadczyły o wielkim przywiązaniu do przeszłości i do tradycji. Z biegiem lat wszystkie te zwyczaje i obrzędy stopniowo zanikały. Dzięki działalności GOK, jak również wielu mieszkańcom Milówki, pamięć o nich jest żywa do dnia dzisiejszego. Współcześnie przywoływane są one przede wszystkim w czasie różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych, które w większości są organizowane lub współorganizowane przez GOK. Do najważniejszych należą: Gody Żywieckie, Przegląd Piosenki Religijnej, Dni Muzyki, Dożynki Gminne – Turniej Wsi oraz wszelkiego rodzaju konkursy i imprezy plenerowe. Mają one również niezwykle istotny wydźwięk promocyjny, który w przypadku miejscowości o tak bogatym dziedzictwie kulturowym i jednocześnie doskonałych warunkach do uprawiania turystyki górskiej, jest bardzo ważny.

Milówka wielu z nas kojarzy się z braćmi Golec i ich znanym nie tylko w Polsce zespołem. Fundacja założona przez artystów – Fundacja Braci Golec – stale współpracuje z GOK. Efektem tej współpracy jest m.in. wspólna realizacja projektu pn. „Edukacja regionalna drogą do zrównoważonego rozwoju w gminie Milówka”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej, wzrost wiedzy dotyczącej regionu Żywiecczyzny i wzrost poczucia wspólnej góralskiej tożsamości.

Źródło: peuk.fiiz.pl

Zaktualizowano 4 lata temu

Dane teleadresowe

Dworcowa 1
34-360 Milówka
Tel.: (33) 863 73 99
Fax: (33) 863 73 99
place
49.55803, 19.08826Skopiowano do schowka
N49º33'28.908", E19º5'17.736"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Ogólnodostępny
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich w określonych dniach i godzinach. (np. instytucja publiczna lub kościół czynne w określonych godzinach).

Inne w kategorii: Rozrywka i kultura To najbliższe atrakcje w tej samej kategorii.

Najbliższe atrakcje W najbliższej okolicy znajduje się wiele ciekawych atrakcji. Oto niektóre z nich.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.