Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy

Aktualna funkcja: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
GOK w Rajczy, jako jeden z ośrodków kulturalnych Żywiecczyzny, jest głównym animatorem życia kulturalnego na terenie gminy. Promuje dziedzictwo kulturowe i tradycje lokalne, stara się także rozwijać zdolności artystyczne wśród swoich mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rajcza. Jego podstawowym celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie wartości kulturalnych oraz udział w promocji gminy. Zgodnie ze statutem, do zadań GOK należy w szczególności:

 1. w ramach realizacji zadań z dziedziny kultury:
  1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
  2. edukacja kulturalna i wychowanie estetyczne przez sztukę;
  3. stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
  4. organizowanie czynnego uczestnictwa wżyciu kulturalnym mieszkańców i gości gminy Rajcza, w różnych formach działalności kulturalnej i rozrywkowej;
  5. współdziałanie z organizacjami społeczno-kulturalnymi, sportowymi, stowarzyszeniami i innymi jednostkami z terenu kraju i zagranicy;
  6. koordynowanie imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych;
 2. w ramach realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego:
  1. gromadzenie i zbieranie przedmiotów i dokumentów związanych z historią gminy i kraju;
  2. podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych;
  3. tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych i rozwijania rękodzieła artystycznego i ludowego;
  4. tworzenie banku informacji w oparciu o wymienione działania;
  5. opieka nad miejscami pamięci narodowej;
 3. w ramach realizacji zadań promocyjnych:
  1. prowadzenie całokształtu spraw w zakresie promocji gminy w kraju i za granicą;
  2. organizowanie i prowadzenie działań promocyjnych;
  3. administrowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej gminy;
  4. utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu;
  5. udział w imprezach promocyjnych odbywających się poza terenem gminy;
 4. w ramach realizacji zadań z zakresu informacji:
  1. organizowanie i koordynowanie działalności gminnej informacji turystycznej;
  2. wydawanie informatorów oraz innych materiałów drukowanych;
  3. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie rozwoju gminnej informacji turystycznej.

Działalność GOK jest szeroka i wielokierunkowa. Dotyczy nie tylko zagadnień z dziedziny wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury, programowania osiągnięć i dorobku artystycznego, a także odnowy dziedzictwa kulturowego gminy, ale również niezwykle ważnych działań związanych z promocją turystyczną gminy. Instytucja zajmuje się bowiem nadzorowaniem i animowaniem całości życia kulturalnego na terenie gminy, w każdym możliwym aspekcie. Sprawuje również opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz prowadzi dokumentację Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Współpracuje również na co dzień ze wszystkim instytucjami i organizacjami upowszechniania kultury aktywnymi na terenie gminy, jak również poza jej granicami.

Kluczową działalnością ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Animowanie życia kulturalnego przejawia się przede wszystkim w organizacji lub współorganizacji wielu imprez. Na stałe w kalendarz wydarzeń gminnych wpisały się już takie propozycje, jak: Posiady Gawędziarskie, Majówka Samorządowa, Ogólnopolski Zlot Miłośników Beskidów, Piknik Królewski, Piknik Pszczelarski, Amatorski Konkurs Powożenia i Tor Odwagi Kuców i Koni, Letni Festiwal Muzyczny, Wawrzyńcowe Jarmarki, Festiwal Piosenki Turystycznej, a także Ogólnopolski i Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski, Zawody w Slalomie Równoległym na Complu i Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w Narciarstwie Alpejskim.

Źródło: peuk.fiiz.pl

Zaktualizowano 2 lata temu

Dane teleadresowe

Parkowa 2
34-370 Rajcza
place
49.503344, 19.099274Skopiowano do schowka
N49º30'12.038", E19º5'57.386"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Ogólnodostępny
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich w określonych dniach i godzinach. (np. instytucja publiczna lub kościół czynne w określonych godzinach).

Inne w kategorii: Rozrywka i kultura To najbliższe atrakcje w tej samej kategorii.

Najbliższe atrakcje W najbliższej okolicy znajduje się wiele ciekawych atrakcji. Oto niektóre z nich.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.