Ruiny zamku w Bardzie

Zaktualizowano 8 miesięcy temu

Zamek w Bardzie – nieistniejący już zamek położony na stoku Bardzkiej Góry, wzniesiony w końcu XIII wieku. Zamek leżał na niewielkim spłaszczeniu bocznego ramienia Bardzkiej Góry, ograniczającego od zachodu Obryw Bardzki, na wysokości około 420 m n.p.m. Zamek wzniesiony z kamienia łamanego składał się z dwóch części: wyżej położonego murowanego zamku... ...

Liczba wszystkich zdjęć: 8
Data powstania obiektu: k. XIII w.

Opis

Zamek w Bardzie – nieistniejący już zamek położony na stoku Bardzkiej Góry, wzniesiony w końcu XIII wieku. Zamek leżał na niewielkim spłaszczeniu bocznego ramienia Bardzkiej Góry, ograniczającego od zachodu Obryw Bardzki, na wysokości około 420 m n.p.m.

Zamek wzniesiony z kamienia łamanego składał się z dwóch części: wyżej położonego murowanego zamku właściwego o zarysie owalu i oddalonego o 30 m, pozbawionego budowli murowanych podzamcza, o rzucie zbliżonym do trójkąta. Murowana część założenia miała wymiary około 30 x 50 m i około 500 m² powierzchni. Otoczona była częściowo zachowanym murem obwodowym o szerokości 2,2 m. W odcinku południowo-wschodnim obwodu znajdowała się furta o szerokości 1.9 m; w pobliżu furty zlokalizowana była wolno stojąca cylindryczna wieża o średnicy 10 m. Wzdłuż odcinka północnego i zachodniego muru obwodowego znajdował się ciąg zabudowań.

W efek­cie dzia­łań kon­ser­wa­tor­skich za­mek w Bar­dzie uzy­skał za­cho­wa­ną do dziś for­mę uczy­tel­nio­ne­go ob­wo­du mu­rów obron­nych, bu­dyn­ków miesz­kal­nych z frag­men­ta­mi skle­pień oraz wie­ży w po­sta­ci mur­ka do wy­so­ko­ści oko­ło 1 m.

Źródło: wikipedia.pl

Historia

Zamek w Bardzie został wzniesiony najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku. W 1301 roku Bolko I Surowy sprzedał go rycerzowi z Dzbanowa. Budowa została zniszczona prawdopodobnie w czasie wojen husyckich około roku 1425, niewykluczone jednak, iż brał także udział w konflikcie z 1467 roku pomiędzy Czechami a Wrocławiem. Nie­dłu­go po­tem okolicz­ni miesz­kań­cy ro­ze­bra­li mury, a dzie­ła znisz­cze­nia do­ko­na­ło trzę­sie­nie zie­mi z 24 sierp­nia 1598, w wy­ni­ku któ­re­go część muru ob­wo­do­we­go osu­nę­ła się po stro­mych zbo­czach gó­ry.

W latach 1982-1991 przeprowadzono prace archeologiczne i konserwatorskie, w wyniku których odsłonięto fundamenty budowli. W trakcie badań wydobyto fragmenty ce­ra­mi­ki na­czy­nio­wej oraz rze­czy wy­ko­na­ne z me­ta­lu w po­sta­ci: gwoź­dzi, gro­tów, pod­ków, okuć, strze­mion, sprzą­czek i ostróg. W piw­ni­cy jed­ne­go z po­miesz­czeń zna­le­zio­no 12 srebr­nych gro­szy pra­skich Jana I Luksemburskiego, od­kry­to tak­że wy­ro­by wy­ko­na­ne z ko­ści.

Źródło: wikipedia.pl

Dane adresowe Ruiny zamku w Bardzie 57-256 Bardo N50º30'5.447", E16º44'19.187"
Cechy i udogodnienia
Ruina/pozostałości
Możliwość zwiedzania
Wstęp bezpłatny
Dostęp 24h/7
Góry Bardzkie

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.