Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Data powstania obiektu: 1988 r.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podlaskiego w gminach Janów, Sokółka, Knyszyn, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Supraśl, Krynki, Gródek i Michałowo.

Powierzchnia parku wynosi 72 860,17 ha, natomiast powierzchnia otuliny – 53 827,54 ha. Jego siedzibą jest Supraśl.

Celem powołania parku była ochrona naturalnych zespołów leśnych, dolin rzecznych, licznie występujących obszarów źródliskowych oraz różnorodnych form polodowcowej, falistej rzeźby terenu, z morenowymi pagórkami i zagłębieniami wytopiskowymi.

Krajobraz
Rzeźba terenu Parku została ukształtowana w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Jej cechą charakterystyczną jest mozaika form geomorfologicznych, którą tworzą ciągi moren czołowych, kemy, ozy, misy wytopiskowe i sandry. Występują nieliczne wydmy, powstałe w wyniku procesów eolicznych. Wzniesienia Parku, w kilku miejscach przekraczające wysokość nawet 200 m n.p.m., poprzedzielane są obszarami równin, zabagnionymi nieckami i dolinami niedużych rzek. Przez środek obszaru szeroką doliną płynie rzeka Supraśl. W całej Puszczy Knyszyńskiej jest wiele torfowisk i obszarów podmokłych, tworzących się w dolinach rzek i strumieniach oraz w zagłębieniach bezodpływowych. Jeziora zachowały się w stanie szczątkowym i to jedynie na obszarach pogranicznych Puszczy na wschodzie i południowym wschodzie.

78% powierzchni Parku przypada na lasy, które w dużym stopniu zachowały charakter naturalny. Jest to las monumentalny zbliżony do południowej tajgi z dużą liczbą starych i potężnych drzew. Dominują bory sosnowe i sosnowo-świerkowe. W północnej i południowej części Puszczy występują grądy, a wzdłuż dolin rzek i strumieni rosną łęgi jesionowo-olszowe i olsy.

Grunty orne zajmują 13% powierzchni Parku, łąki i pastwiska 7%, inne tereny (zabudowa, drogi, wody) 2%.

Flora
W parku rosną 843 gatunki roślin naczyniowych, m.in.:

 • pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
 • chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata)
 • fiołek torfowy (Viola epipsila)
 • wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides)
 • wątlik błotny (Hammarbya paludosa)
 • brzoza niska (Betula humilis),
 • wierzba lapońska (Salix Lapponum)
 • goździk pyszny (Dianthus superbus)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
 • stoplamek plamisty (Dactylorhiza maculata)
 • żłobik koralowaty (Corallorhiza trifida)
 • turówka leśna (Hierochloë australis)
 • żurawina drobnoowocowa (Vaccinium microcarpum)
 • konietlica syberyjska (Trisetum sibiricum)
 • bażyna czarna (Empetrum nigrum)
 • gnidosz błotny (Pedicularis palustris)
 • dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)

Fauna
Na terenie parku bytuje 153 gatunki ptaków i 5 gatunków gadów, m.in.:

 • jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
 • jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)
 • padalec (Anguis fragilis)
 • zaskroniec (Natrix natrix)
 • żmija zygzakowata (Vipera berus)
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • trzmielojad (Pernis apivorus)
 • gadożer (Circaetus gallicus)
 • orzełek włochaty (Hieraaetus pennatus)
 • jarząbek (Bonasa bonasia)
 • cietrzew (Tetrao tetrix)
 • żuraw (Grus grus)
 • puchacz (Bubo bubo)
 • sóweczka (Glaucidium passerinum)
 • włochatka (Aegolus funereus)
 • dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
 • dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Rezerwaty przyrody

Na terenie Parku:

 • Bahno w Borkach
 • Budzisk
 • Chomontowszczyzna
 • Góra Pieszczana
 • Jałówka
 • Jesionowe Góry
 • Karczmisko
 • Kozłowy Ług
 • Krasne
 • Krzemianka
 • Krzemienne Góry
 • Las Cieliczański
 • Międzyrzecze
 • Stara Dębina
 • Stare Biele
 • Surażkowo
 • Taboły
 • Wielki Las
 • Woronicza

Na terenie otuliny:

 • Kulikówka
 • Starodrzew Szyndzielski

Źródło: wikipedia.pl

Puszcza Knyszyńska, pozostając w cieniu niedalekiej Puszczy Białowieskiej, leżała przez długi czas na uboczu zainteresowań przyrodników. Pierwszy rezerwat przyrody o nazwie Budzisk i powierzchni zaledwie kilkunastu hektarów utworzono tu dopiero w 1970 r. Drugi, równie niewielki rezerwat o nazwie Karczmisko powstał dwa lata później. Cztery kolejne rezerwaty utworzono dopiero w 1987 r.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został powołany uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 maja 1988 r. Powierzchnia parku w chwili powołania wynosiła 73 094 ha, a jego strefy ochronnej 52 255 ha. W chwili powołania Park otrzymał imię prof. Witolda Sławińskiego i był największym parkiem krajobrazowym w kraju.

Źródło: wikipedia.pl

Zaktualizowano 2 miesiące temu

Dane teleadresowe

Józefa Piłsudskiego
16-030 Supraśl
place
53.214971, 23.347842Skopiowano do schowka
N53º12'53.896", E23º20'52.231"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Ogólnodostępny
Obiekt ogólnodostępny dla wszystkich w określonych dniach i godzinach. (np. instytucja publiczna lub kościół czynne w określonych godzinach).
Wstęp bezpłatny

Najbliższe atrakcje W najbliższej okolicy znajduje się wiele ciekawych atrakcji. Oto niektóre z nich.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.