Jaskinia Zbójecka (Łagowska)

Jaskinia Zbójecka – jaskinia w wąwozie Dule w Górach Świętokrzyskich w okolicach Łagowa. Ma długość 160 m. Otwór znajduje się na wysokości 312 m n.p.m., ma szerokość 3,5 i wysokość 2,7 m. Jaskinia powstała w wapieniach dewońskich w okresie pliocenu. Jest formą krasową, częściowo krasowo-zawaliskową. Forma krasowa rozwinęła się wzdłuż szczelin ciosowych. W skład szaty naciekowej występującej wyłącznie w Sali Naciekowej wchodzą: stalaktyty, stalagmity (dochodzące do 0,5 m wysokości), kolumny i polewy naciekowe, draperie oraz cienkie naskorupienia nacieków agrawitacyjnych powstałych ze stwardniałego mleka wapiennego.

W jaskini występuje szereg gatunków nietoperzy. Jest jedynym miejscem w regionie, w którym występują stygobionty. Występują tu również stygofile i stygokseny.

Jaskinia znana od bardzo dawna. Wewnątrz odnaleziono ceramikę oraz kości zwierzęce (dzika lub świni domowej) pochodzące z XI lub XII wieku. Bardzo wcześnie wzmiankowana w piśmiennictwie, występuje w publikacjach geograficznych już od połowy XIX w.

Miejsce to jest wiązane z legendą o zbójniku Madeju. Jaskinia jest objęta ochroną jako pomnik przyrody. Jest dostępna do zwiedzania przez cały rok. Brak oświetlenia elektrycznego. W celu udostępnienia jej turystom wykonywane jest wygodne dojście do jaskini.

Źródło: wikipedia.pl

Informacje praktyczne:
Czas zwiedzania:ok. 20 min.
Temperatura wewnątrz:zmienna od ok. +7 °C
Długość trasy:ok. 120 m
Sposób zwiedzania:samodzielnie
Dostępność:cały rok
Trudności w zwiedzaniu:brak
Oświetlenie:brak
Zalecany ubiór:wygodne, sportowe obuwie i cieplejsze okrycie latem

 

Jaskinia Zbójecka jest jedną z odnóg potężnej jaskini z ery paleozoicznej i znajduje się w lewym zboczu wąwozu na wysokości 312,5 m n.p.m. Długość jaskini to około 200 m i należy do najdłuższych w rejonie świętokrzyskim. Jest jaskinią jednootworową. Otwór jest naturalny, trójkątny, ma wysokość 2,7 m i szerokość 3,5 m. Nad wejściem do jaskini znajduje się okap skalny. Jest ona czteropoziomowa, utworzona w skałach wapiennych żywetu. Poszczególne części jaskini i prowadzące do nich korytarze znajdują się na rożnych poziomach: głównym, średnim, niższym i najniższym. Duża Sala znajduje się w końcu korytarza głównego. W jej ścianach występują ciasne rurki krasowe. Kilkumetrowy, niski kanał krasowy łączy Dużą Salę ze studnią o głębokości 5 m. Następnie w poziomie korytarza głównego znajduje się niedostępna część jaskini, czyli Sala Naciekowa. Występuje tutaj bogata, choć miejscami zniszczona szata naciekowa reprezentowana przez polewy naciekowe, draperie z polami ryżowymi, stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe i cienkie naskorupienia nacieków grawitacyjnych. W poziomie średnim znajdują się Mała Sala oraz Lewa Komora. Natomiast w poziomach niższych i najniższych jest Dolna Komora i "Kanion". Dno Komory Dolnej pokryte jest blokami. Odchodzą od niej liczne i ciasne korytarzyki wypełnione na końcach namuliskiem. Komora ta przedłuża się w korytarz krasowy o nazwie Kanion. Na początku jest obszerny, a w końcowej części przechodzi w rurę o średnicy 0,5 m.

Korytarz Wstępny i Sala Duża są suche, położone w strefie światła pełnego i półmroku. Dalsze partie są ciemne i wilgotne. Warunki termiczno - klimatyczne partii wstępnych są silnie kształtowane przez warunki zewnętrzne. W jaskini występuje interesująca i bardzo różnorodna fauna, w tym rzadko spotykany w Polsce pająk - Porrohomma ergia, chrząszcz - Cholera agilis i owad bezskrzydłowy - Arrohopalites pymagens. Zobaczymy tam również trzy gatunki nietoperzy: nocek rudy, nocek duży oraz podkowiec mały. Na wapiennych zboczach tuż obok jaskini można zaobserwować różnorodną roślinność. Są tu np.: świerzbnica polna, przetacznik kłosowy, dziewanna, cykoria, podróżnik, paprotka zwyczajna i zanokcica skalna.

Z podnóża jaskini można podziwiać piękną panoramę Gór Świętokrzyskich:

  • Pasmo Jeleniowskie ze wzniesieniem Góry Jeleniowskiej (531 m n.p.m.) i Szczytniakiem zwanym również Górą Opaczą (552 m n.p.m.). Pasmo to powstało z kambryjskich piaskowców kwarcytowych. Porośnięte jest lasem jodłowo ? bukowym i oddzielone od pasma Łysogórskiego poprzeczną doliną Słupianki.
  • Pasmo Łysogórskie zbudowane również z kambryjskich piaskowców kwarcytowych jest najwyższym pasmem Gór Świętokrzyskich. W jego wschodniej części widocznym jest szczyt Łysiec zwany Łysą Górą (595 m n.p.m.). Na jego szczycie znajduje sie zabytkowy zespół Klasztoru Świętego Krzyża oraz wysoka wieża przekaźnika telewizyjnego.

Zamczysko

Grodzisko znajduje się na południe od Nowego Stawu. "Forma interpretowana jako grodzisko zajmuje plateau wysuniętego w dolinę rzeczki Wszachówki cypla - ostrogi meandrowej, określane przez okoliczną ludność jako "Wzgórze Zamczysko". Cypel ten wyniesiony jest na około 25 m w najwyższym i około 8 m w najniższym punkcie plateau nad poziomem płaskiej doliny Wszachówki, która łączy się dokładnie w tym miejscu z doliną Łagowicy. "Zamczysko" stanowi zachodni kraniec Pasma Iwańskiego, łańcucha wzgórz położonego pomiędzy dolinami Wszachówki i Łagowicy, o stokach pokrytych lasem sosnowym i sosnowo - jodłowym. Zbocza samego cypla gwałtownie opadają w kierunku doliny, a zbocza macierzystego wzgórza, które opadają w kierunku Winnej, są dużo łagodniejsze. Ostro wcinająca się w dolinę ostroga meandrowa została odcięta u nasady przekopami od strony południowej i wschodniej.

Przekop południowy jest głęboki na 1,5 do 3 m poniżej stoku wzgórza po zewnętrznej stronie przekopu. Brak jest tutaj widocznych śladów przeciwwału jednak nie można wykluczyć jego pierwotnej obecności. Dużo gorzej zachowany jest przekop wschodni - sucha fosa, na zewnątrz której usypany był przeciwwał. Przekop ten odcinał grodzisko od północnego stoku wzgórza, opadające w dolinę Wszachówki, na której lokalizowana była osada wczesnośredniowieczna. Prawdopodobnie na północ od krańca tego przekopu, w dół stoku, znajdowała się pierwotnie brama prowadząca do wnętrza grodu. Wał wewnętrzny otacza majdan grodziska w sposób ciągły, ale jego wysokość jest bardzo zróżnicowana, a jego długość wynosi 180 m. Najlepiej zachowaną częścią wału jest południowy wal zaporowy o przebiegu sierpowatym w planie. Prawdopodobnie to on zamyka wnętrze grodu od strony południowej u nasady ostrogi meandrowej. Strome stoki tego wału sugerują, że w jego wnętrzu zachowały się relikty konstrukcji wzmacniających. Odcinek północny wału obwodowego wewnętrznego, na krawędzi cypla, zachowany jest w postaci niewielkiego wybrzuszenia terenu. Natomiast odcinki wschodni i zachodni opadają na północ, zgodnie z kierunkiem spadku plateau. Obecnie cały cypel łącznie z wałami jest porośnięty lasem liściastym i gęstymi krzewami. W grodzisku podczas badań sondażowych odnaleziono 99 fragmentów naczyń, a także żelazny grot będący fragmentem grotu bełtu kuszy.

W 1148 roku w bulli papieskiej znaleziono wzmiankę o tajemniczym castrum Lagou, która jest dowodem na istnienie grodu kasztelańskiego Łagów. Karol Podkański wysunął przypuszczenie, iż przeniesiono go z Opatowa. Opierając się na dziełach Jana Długosza Podkanski sądził, że gród należał najpierw do uposażenia kościoła św. Michała w Krakowie i wraz z prawem patronatu dostał się w ręce biskupów włocławskich. Inni historycy są poglądu, że w XI wieku istniała łagowska kasztelania państwowa będąca jednostką administracyjną podporządkowaną władzy książęcej. Tadeusz Lalik przypisał nadanie grodu łagowskiego zawichojskiemu kościołowi Panny Maryii Bolesławowi Krzywoustemu, twórcy biskupstwa włocławskiego. Biskupi natomiast ograbili zawichojski kościół odbierając mu gród łagowski i włączyli go do swoich włości. Stanisław Arnold postawił tezę, iż kasztelania łagowska oznaczała biskupią kasztelanię majątkową.

Źródło: Tablice informacyjne przy Jaskini Zbójeckiej

Legenda o Zbóju Madeju
Dawno temu bogaty kupiec wracał do domu z towarami. Nocą zabłądził w lesie. Pomógł mu nieznajomy w zamian za coś co kupiec miał w domu. Umowę podpisali krwią. Kupiec wiedział, że była to umowa z diabłem. W domu zastał żonę z nowo narodzonym synem, którego nierozsądnie obiecał diabłu. Mijały lata. Gdy ojciec wyznał tajemnicę synowi, ten przyrzekł, że pójdzie do piekła i odbierze cyrograf. W drodze schronił się w jaskini Zbója Madeja. Rozbójnik poprosił aby chłopiec dowiedział się, jaką karę przygotowały dla niego diabły. Młodzieniec w piekle odebrał umowę i przyjrzał się czekającemu na zbója madejowemu łożu najeżonemu szpikulcami. Po powrocie opowiedziało tym Madejowi, który postanowił zerwać ze zbójectwem. W ramach pokuty miał wetknąć w ziemię maczugę, która miała zakwitnąć i wydać owoce, gdy zbrodnie zostaną odpuszczone. Madej zaczął wypełniać pokutę. Mijały lata, syn kupca został biskupem. Pewnego razu w lesie spotkał pod jabłonią klęczącego starca. Był to Zbój Madej, który poprosił biskupa o spowiedź. Po każdej wyznanej zbrodni, jabłka zamienione w białe gołębie odlatywały. Gdy starzec otrzymał rozgrzeszenie, jego ciało rozsypało się w proch. Pozostałą tylko legenda o jaskini i przysłowie o madejowym łożu...

 

  1. Sieradzka-Kasprzak J., Przewodnik po Polsce. Podziemne trasy turystyczne, Wyd. Daunpol
  2. Paszkowski M., Jaskinie Gór Świętokrzyskich, Kielce 2006
Zaktualizowano wczoraj

Dane teleadresowe

Dule
26-025 Łagów
place
50.7824664, 21.0913843Skopiowano do schowka
N50º46'56.879", E21º5'28.983"Skopiowano do schowka

Cechy i udogodnienia

Możliwość zwiedzania
Miejsce/obiekt, który jest udostępniany do zwiedzania.
Podziemna trasa turystyczna
Miejsce/obiekt udostępniający do zwiedzania podziemną trasę turystyczną.
Wstęp bezpłatny
Dostęp 24h/7
Obiekt publiczny, dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (np. pomnik w parku, przydrożny krzyż itp.).

Najbliższe atrakcje W najbliższej okolicy znajduje się wiele ciekawych atrakcji. Oto niektóre z nich.

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.